มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Yearly Archives

2016

กำหนดการสัมมนาเชิงนโยบายเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการนิสิต 24 – 26 พฤศจิกายน 2559

การสัมมนาเชิงนโยบายเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี…

พระราชวรมุนี ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมร่างกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

พระราชวรมุนี ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมร่างกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์) วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ…

พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาถ่ายภาพ

วันอังคารที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาถ่ายภาพร่วมกับ คณะศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีใจประกอบด้วยบุญกุศล ถวายภัตตาหารถวายเพล…

นิสิตเข้าแถวรอรับบัตรคิวขึ้นรถเมล์

๑ พ.ย.๒๕๙... นิสิต มจร.ส่วนกลาง เป็นจำนวนมาก เข้าแถวรอรับบัตรคิวขึ้นรถเมล์กลับวัดที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ทุกวันหลังเลิกเรียน รวม ๑๒ คัน โดยการดูแลของกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และ องค์กรบริหารนิสิต ..…

แจ้งย้ายสถานที่จอดรถรับส่งนิสิต มจร

แจ้งเพื่อทราบ" รถเมลล์ รับส่งนิสิตที่ท้องสนามหลวง ได้ย้ายไปที่หน้าเทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เริ่มตั้งแต่เวลา 6.20-7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น…

โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์กรบริหารนิสิต ปีการศึกษา 2559…

เปิดประชุมสภาวิสามัญ องค์กรบริหารนิสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดประชุมสภาวิสามัญองค์กรบริหารนิสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา…

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔…