มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

กุมภาพันธ์ 2022

“ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม ครั้งที่ 1/2565”

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร…

รองอธิบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้รับแต่งตั้งเป็น “เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม”

มส.แต่งตั้ง "เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม" ๑๐ ก.พ.๒๕๖๕ มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้ง พระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร/ชัยวิชู ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รก.เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. ให้ดำรงตำแหน่ง…

“กองกิจการนิสิต จัดประชุมหารือจัดรถเมล์รับส่งนิสิต”

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร…

เสริมเขี้ยวเล็บคณะสงฆ์ “บอร์ดกพฐ.” เห็นชอบให้สามเณรในระบบการศึกษาของสงฆ์ ต้องเรียนเพิ่มเติม 3…

วันที่ 4 ก.พ. 64  พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ในฐานะเลขานุการฝ่ายศาสนศึกษาของ มหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยหลังจากพยายามมาหลายปี เนื่องด้วยได้รับแจ้งจาก “พระพรหมบัณฑิต” กรรมการมหาเถรสมาคม…

“ผอ.กองกิจการนิสิต นำเจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ เรื่อง…

วันนี้(2ก.พ.65) เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคารหอฉัน ชั้น 2 ผอ. กองกิจการนิสิต นำเจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ เรื่อง “การใช้อาหารเป็นยา" โดยมูลนิธิ DVA Thailand (Dharma…

ประกาศผู้ต้องการรับวัคซีนโควิด-19

ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา เปิดให้ Walk in ในวันที่ 9, 10, 11, 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30 - 14.00 (เปิดรับวันละ 20 คิว เท่านั้น!) - เข็ม 1 บัตรประประชาชน - เข็ม 2 บัตรประชาชน + ใบนัดฉีดเข็ม 2 - เข็ม 3 บัตรประชาชน +…