มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร เป็นประธานประชุมเตรียมข้อมูลของบประมาณปี 2564 ตามพ.ร.บ.พระปริยัติธรรม”

วันนี้ (1ธ.ค.2563) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระเทพเวที, รศ.ดร. ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

“กองกิจการนิสิต ประชุมเตรียมจัดพิธีสามีจิกรรมและเจริญพระพุทธมนต์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ…

วันนี้ (21ก.ค.2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี A 300 อาคารเรียนร่วม มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร.…

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2563 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ…

วันที่ 6 ก.ค.2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดย  พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยส่วนประเมินและวัดผล พระณรงค์…

“อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ย้ำนิสิต มจร…

วันนี้ (17 มิ.ย.2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เมตตาเป็นองค์ประธานกล่าวเปิดการศึกษาและมอบนโยบายเรื่อง…

สัมมนานิสิตปฏิบัติ รุ่น 65 ภาคใต้ พบนิสิตพร้อมต่อยอดทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม

ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.2563  ที่สวนยินดีทะเล ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ดำเนินการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคใต้…

“รองอธิการบดี เปิดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคใต้ เชื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร…

วันนี้ (23ก.ค.2562) เวลา09.00น. ที่มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 เมตตาเป็นประธานเปิดงาน ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคใต้…

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2562 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ”

"นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2562 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ” วันที่ 17ก.ค.2562เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อุโบสถกลางน้ำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดยพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระณรงค์…

“มจร จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ภาคกลาง…

"มจร จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ภาคกลาง พบนิสิตหวังช่วยสนองกิจการคณะสงฆ์และช่วยเหลือสังคม" ระหว่างวันที่ 10-11ก.ค.2562 ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี…

“องค์กรนิสิต มจร พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและองค์กร”

ทุกๆวันกับภารกิจที่ทีมงานองค์กรนิสิต มจร นำโดย พระจิรายุส อนุตฺตโร นายกองค์กรบริหารนิสิต  พระมหามงคล สิงฺหชยเมธี ประธานสภานิสิต ผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562…