มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“หอพักนิสิต มจร ทำความสะอาดหอพัก…

วันนี้(2ม.ค.2563) ที่สำนักงานหอพักนิสิต พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และคณะอนุกรรมการนิสิตหอพัก พร้อมนิสิตจิตอาสา…

“รองฯกิจการนิสิต เมตตาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตในหอพัก…

วันนี้ (5ม.ค.64) เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตในหอพัก โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตช่วยงานให้การต้อนรับ…

“กองกิจฯ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้สภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19…

วันนี้(4ม.ค.64) เวลา13.00 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายและนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.…

“รองอธิการบดี มจร เป็นประธานประชุมเตรียมข้อมูลของบประมาณปี 2564 ตามพ.ร.บ.พระปริยัติธรรม”

วันนี้ (1ธ.ค.2563) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระเทพเวที, รศ.ดร. ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

“กองกิจการนิสิต ประชุมเตรียมจัดพิธีสามีจิกรรมและเจริญพระพุทธมนต์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ…

วันนี้ (21ก.ค.2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี A 300 อาคารเรียนร่วม มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร.…

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2563 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ…

วันที่ 6 ก.ค.2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดย  พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยส่วนประเมินและวัดผล พระณรงค์…

“อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ย้ำนิสิต มจร…

วันนี้ (17 มิ.ย.2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เมตตาเป็นองค์ประธานกล่าวเปิดการศึกษาและมอบนโยบายเรื่อง…

สัมมนานิสิตปฏิบัติ รุ่น 65 ภาคใต้ พบนิสิตพร้อมต่อยอดทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม

ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.2563  ที่สวนยินดีทะเล ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ดำเนินการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคใต้…

“รองอธิการบดี เปิดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคใต้ เชื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร…

วันนี้ (23ก.ค.2562) เวลา09.00น. ที่มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 เมตตาเป็นประธานเปิดงาน ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคใต้…