มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 14, 2018

รองอธิการ มจร เชื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ภาคอีสาน…

“รองอธิการ มจร เชื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ภาคอีสาน ทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้องทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ย้ำต้องเริ่มจากพัฒนาตนเองและเป็นผู้นำคนอื่นได้” เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น…