มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

สิงหาคม 2019

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 “ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1”

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 "ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1" เอกสารดาวน์โหลด : 1 บันทึกขอความร่วมมือแจ้งนิสิตส่งรายงานครั้งที่ 1 2 แจ้งให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ 3…

“นิสิตหอพักรวมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

วันนี้(24ส.ค.62) เวลา 14.30 น. ที่หอพักนิสิต A พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.9)  รก.เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตหอพัก อาทิ พระมหาราชัน จิตปาโล,ดร.…

“ผช.อธิการบดี ประชุมร่วมองค์กรนิสิตเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่…

วันนี้( 22 ส.ค. 2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต เรื่อง กิจกรรมมหาวิทยาลัย และกิจกรรมด้านสวัสดิการ          พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมผู้นำองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)…

“มจร ส่งผู้บริหารเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการอุปสมบทหมู่ที่วัดไทยนอร์เวย์…

วันที่13-17 สิงหาคม2562 ที่วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยโดย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก ป.ธ.6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระมงคลธีรคุณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต…

“กองกิจการนิสิต จับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนและเรียนรู้KMจากผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรง”

วันนี้ (21 ส.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการดี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานให้โอวาทและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง…

“รองอธิการบดี ประชุมประกันอุบัติเหตุ ฯ เห็นชอบการจัดกองทุนสวัสดิภาพนิสิต…

วันนี้(19ส.ค.2562) เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการประกันอบุัติเหตุและสวัสดิการนิสิต ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ…

ผู้ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมผู้นำอาเซียนระดับนานาชาติ…

ระหว่างวันที่ 9-11ส.ค.2562 ณ โรงเเรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ร่วมกับพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที…

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจนิสิตหอพัก”

วันที่ (7 ส.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิต พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ. ดร. (พล อาภาการ, ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นปกติและประจำในทุกวัน หากพระเดชพระคุณว่างจากงานบริหาร…

“รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยาย วัด 5 ส. ในการประชุมคณะสงฆ์อยุธยา”

วันนี้ (5 ส.ค.2562) เวลา 14.00 น. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ เรื่อง "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยสัปปายะ 5 ส.”…

“ประชุมนิสิตต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562”

วันที่(5ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่เธียร์เตอร์ โซน B อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา พระเดชพระคุณ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมนิสิตต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562…