มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Monthly Archives

มีนาคม 2022

“ผอ. กองกิจฯ บรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ”

วันนี้ (30มี.ค.65) เวลา 10.30 -11.30 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ได้รับโอกาสจากพระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นิมนต์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจให้ประสบความสำเร็จ” โครงการปัจฉิมนิเทศ…

พิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา…

มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๒ ประการ เพื่อให้พระนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงได้ร่วมโครงการปฐมนิเทศและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ…

กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”…

กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี "แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ" เริ่มสมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขอเชิญนิสิตที่สนใจและส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย…

“กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สสส. ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพพระนิสิต ส่วนกลาง วังน้อย”

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๖๖๕ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A300 โดยพระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิตเป็นประธาน ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพพระนิสิต ส่วนกลาง ภายใต้…

“ผอ.กองกิจการนิสิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘”

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากพระโสภณวชิราภรณ์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับพระปลัดสรวิชญ์…

“ประกาศรหัสนิสิตผู้ไม่ผ่านการปฏิบัติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔”

"ประกาศรหัสนิสิตผู้ไม่ผ่านการปฏิบัติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔" "Announcement of the student ID of students who have not passed the Dharma practice (MCU central), Academic Year 2021" ให้นิสิตผู้ไม่ผ่าน…

“ผอ.กองกิจการนิสิต ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทย ในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ…

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เปิดการอบรมพระนิสิตจิตอาสาเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ ภาคอีสาน…

วันนี้ (11 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดการอบรมพระนิสิตจิตอาสาเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี…

“ผอ.กองกิจการนิสิตฯ ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร รุ่นที่ ๒๘”

๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก), ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิตฯ…

ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน

“ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน ครั้งที่ 1/2565 “ วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระมหาประยูร โชติวโร ผอ. กองกิจการนิสิต…